Skiftesporet / Dagtilbuddet / Visitationsprocedure

Visitationsprocedure

 

Der er visitation til Dagtilbuddet. En visitation starter med en udredning af den unges behov så der kan ske en matchning mellem behov og indsats. Er der ovensstemmelse mellem behov og indsats laves der en aftale om et forbesøg med en rundvisning og en orientering om stedet.

Kriterierne for optagelse, udover at tilhøre målgruppen er, at den unge er motiveret for at ville arbejde henimod at få magten over sit liv, plus at det professionelle netværk har tiltro til, at den unge vil kunne udvikle kompetencer, der gør det muligt, at nå målet.

Når den unge er godkendt, kan han/hun starte op i dagcenteret efter aftale.

Tilbuddet er iflg. Servicelovens § 104.

 
  
Skiftesporet | Th. Nielsens Gade 25, 7400 Herning  | Tlf.: 96285200