Skoletilbud

 
Skoletilbuddet er et formaliseret samarbejde mellem Erhvervsskolerne i Herning og Skiftesporet og har eksisteret siden 2008. Tilbuddet retter sig mod at fastholde unge, der som følge af psykosociale vanskeligheder er i risiko for af afbryde uddannelsesforløbet.

Der tilbydes op til 7 samtaler til den unge og dennes netværk i forhold til at  få forståelse og give redskaber, som kan hjælpe eleven til at blive i uddannelse og gennemføre denne.

Hvis det i samarbejde med eleven, studievejlederen/læreren og/eller forældrene skønnes, at det vil være relevant med anden behandling, kan Skiftesporet være medhjælpere i at etablere en evt. kontakt her til.
 
Skiftesporet tilbyder desuden supervision til medarbejdere på erhvervsskolerne i forhold til specifikke sager.
 
Op mod 70% af de henviste elever fastholdes i uddannelse.

 

 
Skiftesporet | Th. Nielsens Gade 25, 7400 Herning  | Tlf.: 96285200