Horisont / STUMP

STUMP / Personlighedsforstyrrelser

Horisonts  STøt Unge Med Personlighedsforstyrrelsestilbud bygger på Horis-onts/Skiftesporets fælles referenceramme med Åben Dialog, den narrative fortælling og andre socialhumanistiske tankegange. Der ud over er men-talisering det helt centrale element i indsatsen og den specialiserede indsats der netop retter sig i mod personlighedsforstyrreslen. Mentalisering handler om at have indlevelse og forståelse for  den anden og egnes intentioner i forhold til udtalelser og adfærd.
 
Det specifikke ved STUMP er bl.a. at forløbet, ud over at være en sammenhængende pakke, også er tidsbegrænset til et år og har et entydigt sigte,- nemlig at den enkelte unge ”kommer i bevægelse mod selvforsørgelse”. Dvs. i bevægelse mod arbejde eller uddannelse. Altså, er der også fokus på hvad, der hindrer den enkelte i at være i og gennemføre en uddannelse og eller være i et arbejdsforhold.

Selve tilbuddet omfatter:
  • et ugentlig gruppeforløb
  • en ugentlig individuel samtale
  • suppleret med netværksmøder (status), møder sammen med fastholdelsesagenter (de systemer, den enkelte unge kommer fra) o.l
Tankegangen omkring STUMP tilbuddet er mentalisering. Metallisering der handler om at kunne sætte  sig ind i den andens/de andres intentioner og forstå sine egen intentioner. At have sindet på sinde. Det er én af de grundlæggende problematikker personer med en personlighedsforstyrrelser har og én af de væsentligste grunde til at det ofte er vanskeligt for dem at fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse. De kommer i konflikt med kollegaer og ledere eller med medstuderende og lærerne. De kan ikke styre deres temperament og ”tænder af" i givne situationer m.m.

Der er visitation til tilbuddet. Kontakt Horisont/Skiftesporet

 

 

 

 

 
Skiftesporet | Th. Nielsens Gade 25, 7400 Herning  | Tlf.: 96285200