Skiftesporet / Om Skiftesporet

Om Skiftesporet

Skiftesporet er et psykosocialt behandlingstilbud i Herning Kommune bestående af et bo -og dagtilbud
 
Skiftesporet er et livslærested for unge og yngre voksne psykisk sårbare mennesker der har brug for hjælp og støtte til at finde og genfinde sig selv i livet.
 
Skiftesporet tilbyder flere former for psykosocial behandling, men alle med et livslæreperspektiv og byggende på Skiftesporets fælles referenceramme. En fælles referenceramme der understøtter recoverytanker, ud fra en  socialkon-struktionistisk tankegang.Tankesættet og metoderne omfatter bl.a. Åben dialog, den narrative tilgang, mentalisering og andre socialhumanistiske metoder.  
Dvs. det at arbejde og tænke i relationer og netværk.
 
Ligegyldigt hvilken specifik psykosocialt tilbud Skiftesporet tilbyder, arbejdes der med netværks- og relationsforståelse ud fra Åben Dialog og den narrative forståelse. Det betyder at netværket inddrages, at vi tager udgangspunkt i den unge og netværkets fortællinger, samtidig med at vi stiller vores viden og erfaringer til rådighed. Vi forsøger at være hurtige med hjælpen, skabe gode muligheder for recovery processen, bl.a. ved at være fleksible, give den unge ansvar og være i dialog.

Principperne  tilpasses altid det specifikke  psykosociale tilbud, men netværks- og relationsforståelsen er altid til stede i én eller anden form og altid som grundlæggende holdningsmæssig tilgang.
 
Grundlæggende tror vi på, at alle kan "komme sig". Dvs. at alle efter et psykisk sammenbrud kan komme igennem dette og få et helt almindeligt liv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skiftesporet | Th. Nielsens Gade 25, 7400 Herning  | Tlf.: 96285200