Skiftesporet / Dagtilbuddet / Opstart for den unge

Opstart

Når en ung starter i Skiftesporets Dagtilbud, vil det første, som finder sted, være et introduktionsmøde, hvor den unge og evt. betydningsfulde personer i den unges netværk deltager sammen med afdelingslederen samt mentor fra Skiftesporet. Ved introduktionsmødet finder en gensidig præsentation sted, og der tales om den unges/netværkets ønsker, drømme og forventninger til at være på Skiftesporet. Herunder også besværligheder og ressourcer i forhold til at nå disse drømme.
 
På dette møde aftales f.eks hvilke grupper, der synes meningsfulde for den unge at deltage i for bedst at kunne arbejde med netop det, den unge ønsker at arbejde med i forhold til sig selv. Her ud fra udfærdiges en opstartsplan
 
 
 
 
 
   
 
Skiftesporet | Th. Nielsens Gade 25, 7400 Herning  | Tlf.: 96285200