Skiftesporet / Boenheden / Når du flytter ind

Når du flytter ind

En egentlig "optagelse" i Boenheden starter med et forbesøg for den unge, dennes familie og andre den unge evt. gerne vil have med. Inden den unge flytter ind har vedkommende fået tildelt et værelse.

Når den unge flytter ind får den unge tid til, sammen med sine mentorer, at få sig indrettet og finde ud af boenhedens dagligdag. Samt tid til at lære de andre unge og medarbejdere i boenheden. Specielt de unge, der bor i det samme hus og medarbejderne, der er tilknyttet samme hus. 

Den unge og evt. forældre vil også blive orienteret om og komme på "besøg" på Skiftesporets dagtilbud, da det jo er her den unge skal indgå i aktiviteter om dagen(såfremt den unge ikke har anden beskæftigelse eller er i gang med skole/uddannelse).

Målet for den unge, der flytter ind i Boenheden, vil altid være at han/hun kan lære at tage hånd om sin tilværelse og derefter flytte til egen vedvarende bolig.

 

 

 
 
   
 
 
Skiftesporet | Th. Nielsens Gade 25, 7400 Herning  | Tlf.: 96285200