Skiftesporet / Boenheden / Mentor

Mentor

Den unge får ved indskrivningen tildelt to mentorer, som er dem blandt personalet man samarbejder tættest med under hele forløbet på Skiftesporet.

Den unge har jævnlige samtaler med sine mentorer om, hvad der har betydning, den unges mål med at være på Skiftesporet, hvordan det går, hvad den unge gør sig af tanker om livet, hvilke aftaler der skal laves, etc

Mentorerne er således helt centrale i den unges liv og er dem den unge taler med, både om praktiske ting og personlige forhold. Den unge og mentorerne skal helst udviklet et trygt og fortroligt forhold hvor der kan tales om alt, både det sjove, det mere seriøse  og det meget vanskelige. 

Sammen med mentorerne udvikler den unge sin egen strategi. En strategi der både viser målet og delmålene for opholdet på Skiftesporet. Til det har vi på Skiftesporet udviklet et samarbejdpapir vi kalder "De små skridts strategi". Det er et fælles arbejdspapir hvor den unges drømme, mål og udfordringer bliver synlige, ligesom de arbejdsmål der skal arbejdes med træder frem.

De små skridt er et synligt og aktivt arbejdsredskab i samarbejdet mellem den unge og mentorerne samt i de forskellige sammenhænge den unge er en del af.

Mentor planlægger og deltager i alle møder der vedrører den unge - sammen med den unge.

 
Har du lyst til at se "de små skridt" i hele sin form - er du velkommen til at hente den i PDF her
 
Skiftesporet | Th. Nielsens Gade 25, 7400 Herning  | Tlf.: 96285200