Skiftesporet / Dagtilbuddet / Mentor

Mentor

Ved indskrivningen tildeles den unge en mentor, som er den blandt personalet den unge samarbejder tættest med under hele forløbet på Skiftesporet.

Den unge og mentor har kontinuerlige samtaler om, hvad der har betydning for den unge, den unges mål med at være på Skiftesporet, hvordan det går, hvilke tanker den unge gør sig om livet, hvilke aftaler der skal laves, etc

Sammen med mentor udvikles den unges egen strategi for recovery. 
 
Til det formål udarbejdes "De små skridts strategi" - et samtaleark, som hjælper den unge med at synliggøre og fastholde nogle træk, der på bestemte tidspunkter kendetegner:


 

Skiftesporet | Th. Nielsens Gade 25, 7400 Herning  | Tlf.: 96285200