Skiftesporet / Dagtilbuddet / Mentor

Mentor

Ved indskrivningen tildeles den unge en mentor, som er den blandt personalet den unge samarbejder tættest med under hele forløbet på Skiftesporet.

Den unge og mentor har kontinuerlige samtaler om, hvad der har betydning for den unge, den unges mål med at være på Skiftesporet, hvordan det går, hvilke tanker den unge gør sig om livet, hvilke aftaler der skal laves, etc

Sammen med mentor udvikles den unges egen strategi for recovery. Der skrives så at sige en "Rejseplan", som er en handleplan med mål og delmål for arbejdet på Skiftesporet.
 
Til det formål udarbejdes "De små skridts strategi" - et samtaleark, som hjælper den unge med at synliggøre og fastholde nogle træk, der på bestemte tidspunkter kendetegner:

Personlige fremtoning (udseende, påklædning, kropsholdning m.v.)

Daglige tilværelse og den unges måde at leve livet på (hvor tilbringes tiden i løbet af dagen? Hvad bruges tiden på? Hvad foregår der? Hvem optræder i hvilke situationer?)

Tanke- og oplevelsesverden (hvad foregår der inde i hovedet på den unge?)

Dette stykke erfaringsopsamlingsarbejde er et synligt og aktivt arbejdsredskab i samarbejdet mellem den unge, mentor samt i de forskellige sammenhænge den unge er i.

Arbejdet gøres med mellemrum - første gang kort tid efter første kontakt til Skiftesporet og derefter hver 3-4 måned. Den unge og andre vil herefter bedre kunne få øje på nogle af de små skridt, som helt sikkert vil tages undervejs.

På baggrund af "De små Skridt" opstilles langsigtede og kortsigtede mål ud fra den unges ønsker og drømme.

Mentor planlægger og deltager i alle møder der vedrører den unge - sammen med den unge.

 

Skiftesporet | Th. Nielsens Gade 25, 7400 Herning  | Tlf.: 96285200