Skiftesporet / Boenheden / Hverdagen

Hverdagen

 
 

Her handler det om at indgå i hverdagens forpligtende og fornøjelige fælleskab i og udenfor Boenheden.

I Boenheden gives mulighed for, at øve hverdagens aktiviteter.

Mens den unge bor i Boenheden vil han/hun ofte samtidig være bruger af Skiftesporets Dagtilbud. Den unge kan også være i gang med uddannelse, arbejde eller bruge et andet tilbud indenfor psykiatrien.

I Boenheden har de unge sammen med personalet selv ansvaret for de daglige gøremål. Indkøb, madlavning og rengøring er således faste pligter.

Der holdes husmøde ca. en gang ugentligt. Her drøftes praktiske forhold, men også mere sociale og samværsmæssige forhold diskuteres åbent på disse møder.

Fornøjelser og fritidsinteresser foregår undertiden individuelt, men ofte i smågrupper. 

I weekender er der mulighed for en tur "ud i det blå." Boenheden har en bus til rådighed.

Det er ikke tilladt at tage nogen form for stoffer. Ingen alkohol til hverdag, men ved festlige lejligheder i moderate mængder. Besøgende må ikke medbringe alkohol eller komme på besøg i beruset tilstand.

Skiftesporet | Th. Nielsens Gade 25, 7400 Herning  | Tlf.: 96285200