Skiftesporet / Dagtilbuddet / Hverdagen

Hverdagen

Skiftesporets Dagtilbud er åbent alle hverdage fra kl. 8.00 til kl. 15.00

Tiden fra kl. 9.00 - 13.00 er gruppetid, som vil have :

- arbejds-/uddannelsesindhold = Arbejdskonteksten

- undervisnings/fritidsrelateret indhold = Lærekonteksten

I alle grupperne arbejder man med udgangspunkt i dels den unges mål med at være på Skiftesporet dels med gruppens fælles mål.

Den unge vil møde de samme mennesker fra dag til dag i de grupper, den unge deltager i.

Den unge vil jævnligt have samtaler med sin mentor.

I løbet af året holdes traditionelt diverse fester og sammenkomster for de unge, pårørende og personale.

 
 
 
 
 
 
 
 
Skiftesporet | Th. Nielsens Gade 25, 7400 Herning  | Tlf.: 96285200