Bostøtte / Gruppestøtte

Gruppestøtte

Der er en vifte af gruppeforløb der er rettet i mod at støtte den enkelte i at nærme sig uddannelse/arbejde. Gruppeforløbene er tilrettelagt således at de på én gang skal give den optimale støtte i forhold til borgerens kerneproblematik ud fra en indiviudelt tilpasset forløb og give mulighed for en fælles udveksling af oplevelser og erfaringer med andre i lignende situationer.
 
 
 
 
 
 
 
Skiftesporet | Th. Nielsens Gade 25, 7400 Herning  | Tlf.: 96285200