Skiftesporet / Boenheden / Familie- og netværksarbejde

Familie- og netværksarbejde

Cirka en gang om måneden inviteres den unges familie/netværk til et møde sammen med den unge, dennes mentor og en mødeleder. Deltagere kan f.eks være forældre, søskende og evt. andre af den unges nære relationer.

Her arbejdes der med, ud fra fortællinger, at skabe en fælles forståelse.

Livsform- og livsstilsmønstre i familien/netværket skitseres.

Vi taler sammen og deler vore tanker og ideer med hinanden.

Ideen er koordination og fælles fodslag mellem den unge, familien/netværket og os.

Skiftesporet | Th. Nielsens Gade 25, 7400 Herning  | Tlf.: 96285200