Skiftesporet / Dagtilbuddet

Dagtilbuddet

Skiftesporets dagtilbud er et sted, hvor den unge kan lære at leve sit liv på en mere hensigtsmæssig måde - altså et livslærested, hvor tryghed og udfordring går hånd i hånd i et levetilbud, der bygger på relationer mellem mennesker, dialog og aktivitet.

 

Målet er, med udgangspunkt i den unges livssituation, at opretholde og udvikle kompetencer og relationer inden for uddannelse, arbejde, hjem og fritid, og derigennem bliver i stand til at få / tage magten over sin egen tilværelse.

 

Dette foregår ved at den unge deltager i forskellige forpligtende fællesskaber og grupper, og her arbejder ud fra sine egne mål i dialog og samvær med andre. Som tilknyttet Dagenheden får alle tilknyttet en mentor

 

Dagenheden er Skiftesporets livslærende aktivitetsdomæne. Uanset om aktivi-teten har praktisk eller mere intellektuel og kreativ karakter foregår denne i "forpligtende fællesskaber". Dvs. i fællesskaber hvor vi samarbejder, er afhængige af hinanden, har brug for hinandens bidrag o.l. Den enkleste måde at udtrykke dette på er måske, at ligegyldigt hvilken aktivitet, hvilken gruppe har denne altid et dobbelt formål: Aktiviteten skal give noget til den enkelte og være noget den enkelte lærer noget om sig selv ved, men samtidig skal aktiviteten altid komme ud over den enkelte og være noget der er til glæde for fællesskabet,- altså været noget ud over den enkelte.

 

 

 

 

 
Skiftesporet | Th. Nielsens Gade 25, 7400 Herning  | Tlf.: 96285200