Bostøtte / Forsamtale

Forsamtaler

 
 
Når borgeren er visiteret til en §85 ydelse inviteres borgeren og dennes netværk til et kort og intensivt forløb så vi sammen kan finde ud af, hvilken indsats der helt konkret vil være den bedste hjælp for borgeren.
Et forforløb vil typisk bestå af én til to netværkssamtaler og en til to individuelle samtaler. Ideen med forløbet er at matchningen bliver så god og målrettet som muligt. Derfor vil borgerens netværk blive inviteret med, så de sammen med borgeren og matchnings-teamet kan nuancere og kvalificere borgerens behov og dermed indsatsen. Samtidig vil borgeren sammen med én fra matchnings-teamet gennemføre en til to individuelle samtaler ud fra et skema, hvor borgerens egne drømme og håb for fremtiden vil være i fokus. 
Skiftesporet | Th. Nielsens Gade 25, 7400 Herning  | Tlf.: 96285200