Bostøtte

Skiftesporets §85 social støtte omfatter en vifte af indsatser. §85 omtales traditionel som bostøtte, men omfatter altså flere og andre type indsatser. Andre indsatser der ofte kan være en rigtig god hjælp for at komme videre i sit liv.
 
Målgruppen for Skiftesporets §85 støtte er borgere der har en psykiatrisk lidelse eller psykisk sammenbrud, der hindrer vedkommende i at være tilknyttet uddannelse eller arbejde, og som hindrer vedkommende i at få en hverdag til at fungere. Det vil typisk være borgere, der grundet deres psykiatriske lidelse eller psykiske sammenbrud er på kontanhjælp, SU syge-dagpenge o.l. 
 
Vi har den erfaring og viden at skal den enkelte borger komme videre i sit liv og "komme sig" er det vigtigt at få den rigtige støtte og hjælp. Den "rigtige" hjælp kan være meget forskelligt, alt afhængig af borgerens problematik, men den omfatter oftest mere og andet end individuel støtte. Vi er jo ikke frit svævende individer, men altid indlejret i en social og relationel sammenhæng hvor vi  på en gang er blevet den vi er og ofte er udfordret. Derfor er bostøtte ikke alene individuel støtte, men også støtte i grupper o.l.
 
Der er visitation til "bostøtte".
 
Skiftesporet | Th. Nielsens Gade 25, 7400 Herning  | Tlf.: 96285200