Skiftesporet / Boenheden

Boenheden

Skiftesporets boenhed er et midlertidigt botilbud (ca.1-5 år), som hører ind under psykiatrien i Herning Kommune.

Boenheden, som ofte refereres til som "Gl.Landevej" (pga. adressen Gl. Landevej 55-57-59) omfatter tre villaer, som er bygget sammen.

Villaerne er beliggende i yderkanten af Hernings centrum.
Husene er delvist adskilte enheder - det vil sige, de fungerer som tre husholdninger. Der bor 16 unge fordelt på de tre huse.

Et af husene - nr. 55 - fungerer, som et "udslusnings" botilbud. Her er beboerne mere selvkørende - hvilket blandt andet betyder, at de ikke har den samme tætte personalestøtte i hverdagen, som i de to andre huse.

Hver beboer har et værelse af størrelse fra 17m2 til 24m2.
Man deler badeværelse to og to.

Husene har stor fælles have med drivhus, flagstang, bålplads og lille køkkenhave

Boenhedens målgruppe er unge fra 16 år med psykotiske eller  psykose nære oplevelser, personer med spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser o.l.

Op til indflytningen i Skiftesporets boenhed er der 1-2 forsamtaler, hvor den unge, dennes familie og andre relevante personer inddrages i en samtale om, hvad den unge gerne skulle have ud af at bo på Skiftesporet, hvordan vi kan nå derhen og hvilken hjælp der skal til.  

Som en ”pakke” tildeles den unge ved indflytning to mentorer, der er den unges tætteste samarbejdspartnere i forhold til at nå ”målet”.
Den unge og familien/netværket tilbydes kontinuerlige netværkssamtaler gennem hele forløbet.
 
Herudover udarbejder mentorerne, sammen med den unge, mål- og dokumen-tations papiret ”De små skridts strategi” ved indflytningen. Et fælles papir, der er det fælles samarbejdspapir omkring den unges drømme, mål, støtte o.l.
Dette papir bliver løbende revideret, ligesom det er grundlaget for handleplaner, statusmøder o.l.

 

Skiftesporet | Th. Nielsens Gade 25, 7400 Herning  | Tlf.: 96285200