Horisont / Angst-tilbud

Angst-tilbud

Horisonts angst-tilbud er et psykosocialt tilbud der består af en kombination af gruppe-forløb, individuelle samtaler og netværksmøder. Et forløb strækker sig over et halvt år og forløbets overordnede mål er at personen får så meget "styr" på sin angst at han/hun efter et forløb er tættere på at kunne blive selvforsørgende. Enten gennem arbejde eller uddannelse.
 
Gruppeforløbet foregår i de samme trygge og rare lokaler igennem hele forløbet. Gruppen mødes på et fast tidspunkt én gang om ugen, og det er de samme personer, der er med i hele gruppeforløbet.
 
De individuelle samtaler er med en fast samtalepartner og vil ligeledes kunne være på et fast tidspunkt og foregå i de samme lokaliteter.
 
Der vil i et forløb på seks måneder typisk være tre netværksmøder, hvor personen kan invitere sit private og professionelle netværk med. Til netværksmøderne vil der ud over de inviterede være den individuelle samtalepartner og en mødeleder.
 
Der er visitation til tilbuddet. Kontakt Horisont/Skiftesporet
Skiftesporet | Th. Nielsens Gade 25, 7400 Herning  | Tlf.: 96285200