Horisont / ADHD tilbud

ADHD tilbud

Horisonts psykosociale tilbud til ADHD-ramte er et seks måneders forløb omfattende tre "ben". Et gruppeforløb, et træningsforløb og et individuelt samtaleforløb. Målet med forløbet er, at den enkelte nærmer sig selvforsørgelse gennem at nærme sig arbejde eller uddannelse.

Gruppeforløbets ide er, at den enkelte ADHD-ramte gennem et pædagogisk undervisnings-forløb  får et fundament af viden om ADHD for derefter at kunne arbejde dynamisk med egne problematikker i gruppen. På den måde bliver gruppen et øve rum for den enkelte til i samspil med andre at udforske sin egen og andres måder at forstå, handle og udtrykke sig i forhold til egen ageren. Gruppen samles én gang om ugen.

Det individuelle samtaleforløb består i  en samtale om ugen med en personlig samtalepartner. Ideen med de individuelle samtaler er, dels, at støtte den enkelte i gruppe- og træningsforløbet så han/hun får det optimale ud af disse. Dels, at skabe et rum, hvor den enkelte kan korrigere og specificere sine mål og dels et rum, hvor der kan arbejdes med den enkeltes selvværd. Det, at have en ADHD-problematik giver problemer for den enkelte i sig selv, men en følgevirkning heraf er, næsten altid, et lavt selvværd hos den ADHD ramte.
 
Parallelt med ADHD-forløbet kan det ofte være hensigtsmæssigt at starte et praktikforløb. Et sådant praktikforløb iværksættes i samarbejde med beskæftigelsesområdet og kan fungere som et træningsområde, hvor den unge kan afprøve sig selv og de håndteringsstrategier han/hun tilegner sig igennem ADHD-forløbet.
 
Et gennemgående element i hele forløbet er centreringsøvelser. Øvelser der skal være med til at fokusere og skabe ro for den enkelte.

Den bagved liggende holdning og tankesæt for ADHD-tilbuddet er Horisonts/ Skiftesporets fælles referenceramme.  Fx indeholder ADHD tilbuddet også netværkssamtaler m.m.

 Der er visitation til tilbuddet. Kontakt Horisont/Skiftesporet.
Skiftesporet | Th. Nielsens Gade 25, 7400 Herning  | Tlf.: 96285200